het-arubahuis

Foto websiteWelkom op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, ook wel bekend als het Arubahuis. Per 20 november 2017 is de heer G.F. Besaril benoemd tot Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag.

Het Arubahuis is de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland, conform het Statuut voor het Koninkrijk . De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen.

Lees meer...

Minister Besaril bij de jaarlijkse Ambassadeursconferentie in Den Haag

Den Haag  – De Gevolmachtigde Minister van Aruba Guillfred Besaril woonde de themasessie Ambassadeursconferentie bij, waarbij werd gesproken over Venezuela en het Koninkrijk in het regeerakkoord.

De staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops hield een inleiding waarin hij o.a. zei dat interne, intra-Koninkrijks- en buitenlandse zaken aan elkaar gelieerd zijn en niet altijd strikt te scheiden zijn. Dat maakt dat de landen, BZK en BZ ook veel raakvlakken met elkaar hebben. De ontwikkelingen in Venezuela en de effecten daarvan op de Caribische delen van het Koninkrijk maakt eens te meer zichtbaar dat samen optrekken extra noodzakelijk is.

De staatssecretaris gaf een toelichting op het regeerakkoord. Hij ging daarbij in op de prioriteiten van zijn beleid, de uitdagingen in de regio en de ervaringen van zijn recente kennismakingsreis naar de Caribische delen van het Koninkrijk. Hij gaf zijn visie op hoe samenwerking in de Caribische regio een verdere positieve ontwikkeling van de Koninkrijksrelaties mogelijk maakt en hoe het postennet hier aan kan bijdragen.

Op de ambassadeursconferentie komen één maal per jaar alle ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaal van het Koninkrijk der Nederlanden bijeen om ontwikkelingen in Nederland en het Koninkrijk, het beleid van de regering en de belangrijkste punten voor het nieuwe jaar te bespreken.

 

Business Event Arubahuis