het-arubahuis

Foto websiteWelkom op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, ook wel bekend als het Arubahuis. Per 20 november 2017 is de heer G.F. Besaril benoemd tot Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag.

Het Arubahuis is de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland, conform het Statuut voor het Koninkrijk . De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen.

Lees meer...

Minister Besaril bezoekt Raad van State

Den Haag  – Gevolmachtigde Minister Guillfred Besaril bracht een officieel bezoek aan de vice-voorzitter van de Raad van State mr. Piet Hein Donner. Ook aanwezig bij dit gesprek was de secretaris van de Raad van State mr. dr. Rob Visser.

Tijdens het gesprek kwamen diverse thema’s aan de orde, zoals de Geschillenregeling, het instellen van een Integriteitskamer en een Nationale Ombudsman.

Een ander punt van het gesprek was de begroting 2018. Minister Besaril bevestigde dat de begroting nog deze maand behandeld zal worden in de Staten van Aruba. Tevens zal het parlement zich buigen over een meerjarenbegroting, dat in lijn is met de afspraken tussen het CAft en de Koninkrijksregering.

Donner liet verder in het gesprek weten een meer proactieve rol te willen zien van de Arubaanse regering om het overheidsapparaat verder te versterken en te verbeteren. Dit zal kunnen gebeuren via een op te richten Academie. De heer Besaril zei dat Aruba echter kampt met een groot gebrek aan wetgevingsjuristen en dat deze Academie aan deze vraag moet gaan voldoen.

 

Business Event Arubahuis

Bezoek Minister Guillfred Besaril aan FC Twente