het-arubahuis

Foto websiteWelkom op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, ook wel bekend als het Arubahuis. Per 20 november 2017 is de heer G.F. Besaril benoemd tot Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag.

Het Arubahuis is de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland, conform het Statuut voor het Koninkrijk . De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen.

Lees meer...

Minister Besaril neemt afscheid van voorzitter Eerste Kamer

Den Haag – Gevolmachtigde Minister Guillfred Besaril nam afscheid van de voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol tijdens een receptie in de Ridderzaal.

Besaril bedankte Broekers-Knol namens de Arubaanse regering voor haar toewijding als voorzit-ter van de Eerste Kamer, voor het versterken van de relaties binnen het Koninkrijk en in het bij-zonder de versterking van de interparlementaire contacten.

Mevrouw Broekers-Knol is met ingang van 11 juni benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarbij zij de verantwoordelijkheid draagt voor asiel en migratie.

Business Event Arubahuis