het-arubahuis

Foto websiteWelkom op de website van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba, ook wel bekend als het Arubahuis. Per 20 november 2017 is de heer G.F. Besaril benoemd tot Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag.

Het Arubahuis is de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland, conform het Statuut voor het Koninkrijk . De Gevolmachtigde Minister heeft de algemene leiding en wordt daarin ondersteund door een directeur en diverse hoofden van afdelingen.

Lees meer...

In memoriam Wubbo Ockels

Verklaring minister-president Mike Eman van Aruba aangaande het overlijden van Wubbo Ockels:

,,Met het overlijden van Wubbo Ockels verliezen wij een gids die ons de weg naar een betere wereld wees. Hij was als pionier op het gebied van duurzaamheid de spreekbuis van ons aller geweten. Hij herinnerde ons meestal minzaam, maar soms, als dat nodig was, ook dwingend aan onze plicht de aarde in een betere conditie over te dragen aan de volgende generatie. Wubbo Ockels reageerde enthousiast op onze uitnodiging om met zijn Ecolution naar ons eiland te komen en zijn expertise ten dienste te stellen van onze missie Aruba in 2020 honderd procent duurzaam te maken. Gedreven als hij was, liet hij het niet bij (wijze) woorden alleen. Hij bezocht alle scholen om de Arubaanse jeugd ervan te overtuigen dat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook heel leuk. Wij nemen niet alleen veel te vroeg afscheid van onze ambassadeur van een Happy Green Aruba, maar ook van een echte vriend."

Paspoort

Bij verlies of diefstal van een Nederlands paspoort afgegeven op Aruba, dient betrokkene zich te melden bij de lokale politie autoriteiten om aangifte daarvan te doen.

Samen met het proces-verbaal van aangifte dient betrokkene zich te legitimeren bij Burgerzaken te Den Haag met hetzij:

  • een identiteitsbewijs van Aruba ( ID-card Aruba );
  • een uittreksel van geboorte plus een ander document waarop zijn/haar foto staat;
  • een ander reisdocument o.a. zoals een laissez-passer;
  • eveneens dient betrokkene twee pasfoto's over te leggen.

Bij vermissing of diefstal zal Burgerzaken te Den Haag moeten beschikken over het originele aanvraagformulier teneinde de identiteit van betrokkene vast te kunnen stellen. Meestal moet dat worden verzocht vanuit Aruba en het kan een week of twee duren voordat vorenbedoeld formulier bij Burgerzaken terecht komt. Desgewenst kan in geval van spoed een nooddocument worden aangevraagd (laissez-passer) op Schiphol bij de Marechaussee, wat sneller en gemakkelijker gaat dan een paspoortaanvrage. Gelieve twee pasfoto's mee te nemen. Hierbij dient U er rekening mee te houden dat er kosten verbonden zijn aan de verkrijging van een nooddocument.

Het adres van Burgerzaken te Den Haag is:
Spui 70
Postbus 12620
2500 DL Den Haag.
Tel. : 070-3533170; 070-3533172; 070-3533183
Fax : 070-3533169
Het telefoonnummer van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol is: 020-6038111.

Paspoorten welke in Nederland verloren zijn door personen die op Aruba zijn geboren en waarvan het paspoort op Aruba is afgegeven, worden door de politie, indien ze worden gevonden, gestuurd naar het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba te Den Haag. Mocht U zich in voornoemde situatie bevinden dan loont het veelal de moeite om contact op te nemen met dit Kabinet. U kunt uw paspoort bij dit Kabinet afhalen. U dient hiertoe een geldig legitimatiebewijs mee te nemen en vervolgens te tekenen voor ontvangst.

Voor nadere informatie gelieve u contact op te nemen met het het Kabinet van de Gouverneur van Aruba. www.kabga.aw/nl/

Voor meer Paspoort informatie kunt u de volgende websites bezoeken:

Business Event Arubahuis