het-arubahuis

Afdeling Juridische en Algemene Zaken

De afdeling Juridische en Algemene Zaken verleent juridische ondersteuning aan de Gevolmachtigde Minister en is betrokken bij de voorbereidingen van de te behandelen onderwerpen in de Rijksministerraad.

Functionarissen van deze afdeling voeren namens de Gevolmachtigde Minister ambtelijk overleg over met name Koninkrijksaangelegenheden alsmede het voeren van ambtelijk overleg met departementen en instanties in Nederland inzake diverse specifieke aangelegenheden.

De afdeling Juridische Zaken geeft juridisch advies met betrekking tot het functioneren van het Kabinet, hetzij schriftelijk dan wel mondeling.

Ten aanzien van de informatievoorziening dient betrokkenen contact op te nemen met DIMAS.

Voor paspoortkwesties dient een verzoek te worden ingediend bij het Kabinet van de Gouverneur in Aruba.

Contactpersonen voor deze afdeling zijn:

Mw. M.M. Croes
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 070-35.66.266
  
Mw. mr. S.C.E. John
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 070-35.66.200
 
De Afdeling Juridische en Algemene Zaken is van maandag tot er met donderdag bereikbaar tijdens kantooruren en is op vrijdag uitsluitend telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 13:00 uur.
 

 

Afdeling Financiën

De afdeling Financiën van het Kabinet is in hoofdzaak belast met de voorbereiding en verwerking van de comptabele/financiële gegevens die verband houden met de inkomsten en uitgaven van het Kabinet. Op de afdeling zetelen vier medewerkers belast met het financieel beheer.

De Arubaanse overheid heeft verschillende verplichtingen in Nederland. Naast de reguliere taken verricht de afdeling ook administratieve en financiële taken ten behoeve van het eiland Aruba. 

De belangrijkste taken van de Afdeling Financiën zijn:

  • Verrichten van financiële handelingen ten behoeve van het Kabinet;
  • Zorgdragen van het jaarverslag van het Kabinet;
  • Bereken en uitbetalen van salarissen;

Heeft u nog vragen dan kunt u tussen 09.00 - 17.00 uur contact opnemen met de Afdeling Financiën.

 

Afdeling Onderwijs

De afdeling Onderwijs heeft de verantwoording over de Arubaanse studenten met een studielening van het land Aruba. Deze afdeling verzorgt de opvang van de Arubaanse studenten die in Nederland komen studeren, de betaling van hun maandelijkse lening, hun collegegeld en verzekering. Elke regio in Nederland heeft een mentor die toezicht heeft over een bepaald aantal studenten.
 
Deze afdeling behartigt en onderhoudt contacten met Arubaanse ambtenaren, die in Nederland met een studieopdracht verblijven.
 
Voor informatie over onderwijs in Aruba dient u de website van het Ministerie van Onderwijs te bezoeken.

Lees meer

Afdeling Economische Voorlichting

Het beleid van de regering in het aantrekken van investeringen is gericht op diversificatie van de Arubaanse economie. De overheid stimuleert vooral kapitaalintensieve investeringen, de vrije zone activiteiten, telecommunicatie, de internationale financiële sector, alternatieve energie en de toerisme gerelateerde diensten. Het aantrekken van investeringen heeft, behalve de voor de hand liggende voordelen voor de Arubaanse economie zoals het binnenstromen van kapitaal en het creëren van extra werkgelegenheid, tevens het grote voordeel van wat bekend staat als “knowledge spillover”. Dit betekent dat lokale (Arubaanse) bedrijven hun eigen productiviteit kunnen vergroten door samenwerkingsbanden aan te gaan met de buitenlandse investeerders/ondernemers, door hun werkmethoden te imiteren, of door hen getrainde werknemers later over te nemen.
De afdeling Economische Voorlichting onderhoudt contacten met ondernemers die geïnteresseerd zijn om in Aruba te investeren.

Lees meer