het-arubahuis

Afdeling Economische Voorlichting

Het beleid van de regering in het aantrekken van investeringen is gericht op diversificatie van de Arubaanse economie. De overheid stimuleert vooral kapitaalintensieve investeringen, de vrije zone activiteiten, telecommunicatie, de internationale financiële sector, alternatieve energie en de toerisme gerelateerde diensten. Het aantrekken van investeringen heeft, behalve de voor de hand liggende voordelen voor de Arubaanse economie zoals het binnenstromen van kapitaal en het creëren van extra werkgelegenheid, tevens het grote voordeel van wat bekend staat als “knowledge spillover”. Dit betekent dat lokale (Arubaanse) bedrijven hun eigen productiviteit kunnen vergroten door samenwerkingsbanden aan te gaan met de buitenlandse investeerders/ondernemers, door hun werkmethoden te imiteren, of door hen getrainde werknemers later over te nemen.
De afdeling Economische Voorlichting onderhoudt contacten met ondernemers die geïnteresseerd zijn om in Aruba te investeren.