het-arubahuis

Omwisselen van een Arubaans rijbewijs

Het omwisselen van een Arubaans rijbewijs in een Nederlands rijbewijs geschiedt via de RDW en daarbij dient u rekening te houden met het volgende:

- Uw rijbewijs dient geldig te zijn, bij het indienen en gedurende de hele proces van omwisseling, en u dient in geschreven te staan bij een Gemeente in Nederland

- Soms vraagt de RDW om meer gegevens/documenten, zoals:

- Een verklaring van echtheid, dit dient bij Korps Politie Aruba te worden aangevraagd.

- Persoonsgegevens uit de basis administratie bij Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister Aruba. Dit is ter verifiëring of u bij het behalen van uw rijbewijs ministens 186 dagen in Aruba ingeschreven stond.

Voor het opvragen van een verklaring van echtheid bij Korps Politie Aruba kunt u iemand in Aruba machtigen om het voor u aan te vragen, te betalen en op te halen. Hiervoor dient u de volgende documenten op te sturen naar uw gemachtigde:

- Een ondertekend machtigingsbrief

- Een kopie van uw paspoort

Santa Cruz z/n

Santa Cruz, Aruba

Tel: +297-5854710

Fax: +297-5821914

Arubaans rijbewijs kwijt voordat u het ging omwisselen

Had u een rijbewijs dat is afgegeven in Aruba?

Dan moet u naast een proces-verbaal ook een verklaring van echtheid inleveren. Het proces-verbaal moet opgemaakt zijn door een ambtenaar van de Nederlandse politie. De verklaring van echtheid kunt u aanvragen bij het Korps Politie Aruba. U moet ook één kleurenpasfoto en een geldig paspoort of ander geldig identiteitsbewijs meenemen. De gemeente neemt uw aanvraag vervolgens in behandeling. Als de aanvraag akkoord is, krijgt u een nieuw rijbewijs voor de normale geldigheidsduur.

Verlies van een Arubaans rijbewijs

Bij verlies of diefstal van uw Arubaans rijbewijs, dient u een duplicaat van uw rijbewijs aan te vragen bij het Koprs Politie Aruba. Uw aanvraag dient daarbij met de volgende documenten te worden ingediend:

- een uittreksel van het bevolkings-of verblijfsregister indien er sprake is van een adres en/of naamwijziging

- een recente pasfoto

- betaling van legeskosten