het-arubahuis

EU aangelegenheden

Vertegenwoordiging van de Arubaanse Regering bij de EU

De Permanente Vertegenwoordiging PV-EU, Brussel behartigt de Arubaanse belangen in de Europese Unie (EU).

De 4 lidstaten (Nederland, Frankrijk, Denemarken, en tot Mei 2019 -Engeland) van de Europese Unie hebben elk een Permanente Vertegenwoordiging in Brussel.

Sinds februari  2022 is mr. Juan (Ady) Thijsen de Permanente Vertegenwoordiger van Aruba in Brussel. Ady is ook lid van de Executive Committee van de Overseas Countries and Territories Association (http://www.octassociation.org/) – waarin de voormalige kolonien van de EU-lidstaten zich hebben verenigd.

De PV-EU is gevestigd bij het Arubahuis in Den Haag, met maandelijkse overleg in de Nederlandse ambassade in Brussel. Het dagelijkse werk van de PV-EU bestaat uit netwerken, onderhandelen, lobbyen en coalitie's vormen namens Aruba in de Europese Unie. Aangezien er ook in 2020 een einde komt aan het huidige verdrag tussen de EU en OCTA nemen er momenteel voortdurende bilaterale en trilaterale onderhandelingen plaats ook met de EU Commissie om zodanig gezamenlijk voor te bereiden om een goede insteek te vinden voor een nieuwe overeenkomst.

De Permanente Vertegenwoordiging in Brussel ondersteunt tevens het Arubaanse bedrijfsleven bij het verwerven van opdrachten gefinancierd door de Europese Unie. De Parke Nacional Arikok en Museo Archeologico zijn enkele voorbeelden van projecten op Aruba gefinancierd door de EU. Momenteel vinden er ook onderhandelingen plaats met alle stakeholders voor het afronden van een grant van € 13.5 miljoen uit het European Development Fund voor het opzetten van een “sustainable” faculteit bij de Universiteit van Aruba.

Een partnerschapsrelatie met de Europese Unie kan op verschillende terreinen een meerwaarde voor Aruba opleveren. Aruba bevindt zich op een kruispunt van handelsroutes tussen Noord-Amerika, Latijns Amerika en Europa en kan hierbij als 'Gateway' voor deze handelsblokken fungeren. Bij intensiever samenwerking in EU-verband kan Aruba zich regionaal beter profileren en zodoende beter gebruik maken van de strategische en geografische positie.