het-arubahuis

FAQs

FAQ

Arubaan - een op Aruba geboren Nederlander.

1. Ik ben Arubaan maar heb grotendeels in het buitenland gewoond.
Als Arubaan kunt u te allen tijde zonder problemen naar uw geboorteland terugkeren en aldaar werken en wonen.

2. Ik ben Arubaan, woonachtig in het buitenland en ben met een niet op Aruba geboren Nederlander getrouwd.
Als Arubaan heeft U niets nodig. Uw echtgeno(o)t(e) is vergunningsplichtig.

3. Ik ben niet op Aruba geboren, maar één (of beide) van mijn ouders is een op Aruba geboren Nederlander.
U bent niet vergunningsplichtig. U wordt wel aangeraden om een "Verklaring van niet van toepassing" op grond van artikel 1 lid c aan te vragen.

4. Ik ben een niet op Aruba geboren Nederlander. Hoe lang kan ik op Aruba verblijven als toerist?
Europese Nederlanders en Antilianen worden als buitenlanders beschouwd maar in tegenstelling tot een niet Nederlander, mag men tot 6 maanden in Aruba verblijven als toerist. Het is niet toegestaan arbeidsactiviteiten te verrichten.

5. Ik ben in Nederland geboren en heb de Nederlandse nationaliteit. Ik zou graag naar Aruba willen emigreren en wil weten wat ik nodig heb?
U bent vergunningslpichtig. Vide www.overheid.aw.of www.dimasaruba.com U wordt aangeraden om u zich niet uit de basisadministratie van uw gemeente te laten uit schrijven totdat al uw papieren op Aruba rond zijn en u zich daadwerkelijk op Aruba gaat inschrijven. Bij terugkeer naar Nederland gelieve mee te nemen bewijs van uitschrijving uit de Bureau Burgerlijke Stand van Aruba dan wel een bewijs dat u nimmer ingeschreven bent geweest.

6. Mijn partner en ik willen een weekje op vakantie naar Aruba. Mijn partner heeft een visumplichtige nationaliteit en heeft een verblijfsvergunning voor haar verblijf in Nederland. Heeft zij met haar verblijfsvergunning een visum nodig voor Aruba?
Uw partner heeft geen visum nodig indien zij over een geldige verblijfsvergunning voor Nederland beschikt. Er wordt wel aangeraden om deze als bewijs mee te nemen.

7. Ik heb een visumplichtige nationaliteit en heb geen verblijfsvergunning voor mijn verblijf in Nederland. Heb ik een visum nodig om Aruba binnen te komen. Zo ja, waar kan ik deze aanvragen?
Ja, U heeft een visum nodig om Aruba binnen te komen. Deze dient U aan te vragen bij de dichtstbijzijnde Koninkrijksvertegenwoordiging.

8. Ik ben van plan om voor enige tijd naar Aruba te gaan om daar stage te gaan lopen. Welke documenten heb ik nodig voor mijn verblijf op Aruba en ten aanzien van eventuele werkvergunning.
Om stage op Aruba te lopen dient Uw stageplek een stagevergunning namens U aan te vragen.

9. Waar moet ik de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen?
U moet deze bij Uw Gemeente aanvragen.

10. Ik wil op Aruba trouwen maar weet niet wat de procedure hiervoor is.
U moet schriftelijk in ondertrouw gaan. U moet de formulieren hiervoor aanvragen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister. Samen met deze formulieren dient U tevens op te sturen: afschrift van de geboorteakte van de aanstaande; indien het vorige huwelijk is ontbonden: uittreksel uit het echtscheiding- of overlijdensregister; kopie van paspoort; naam en geboortedatum van twee getuigen; verklaring van burgerlijke staat van beiden met vermelding nationaliteit.