het-arubahuis

Trouwen op Aruba

Hier is voor niet-ingezetenen mogelijk om op Aruba voor de wet te trouwen mits betrokkenen aan de wettelijke voorschriften voldoen. Geen godsdienstige plechtigheden mogen plaatshebben, voordat de partijen aan de bedienaar van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand is voltrokken.

Lees meer