het-arubahuis

Wonen en werken

Conform artikel 1 van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering(LTUV), dient er geen vergunning tot verblijf aangevraagd te worden in geval van:

a. Nederlanders als zodanig in Aruba geboren of aldaar genaturaliseerd zijnde;

b. Nederlanders die sinds 1 januari 1986 onafgebroken ingezetene van Aruba zijn;

c. Nederlanders die als zodanig buiten Aruba geboren zijn van wie ten minste een van de ouders behoort of, overleden zijnde, vóór dat overlijden behoorde tot een categorie als genoemd in de onderdelen a of b.

Indien men niet onder deze drie punten valt is een verblijfsvergunning vereist , en voor degenen die wensen te gaan werken is er een verblijfsvergunning met toestemming om te werken vereist. Men dient eerst een baan te hebben en samen met hun werkgever dienen zij het verzoek voor een verblijfsvergunning met toestemming om te werken in te dienen bij de DIMAS. Daarvoor dient men zich te wenden tot:

Directie Beleid, Toelating en Integratie Vreemdelingen (DIMAS)

Paardenbaaistraat 11

Oranjestad, Aruba

Tel: +297-522 1500 / +297-5221590

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.dimasaruba.aw

Als de vergunning in behandeling is dient men in het land van herkomst te zijn in afwachting van de vergunning. Aangeraden wordt om zich niet uit de basisadministratie van de gemeente te laten uitschrijven totdat alle papieren op Aruba rond zijn en men zich daadwerkelijk op Aruba kan inschrijven.

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Interview

met Nederlandse Bedrijven die kansen zien in Aruba.

Bedrijven

Audio

Minister-president Mike Eman spreekt VN-Veiligheidsraad toe

MP Eman Veiligheidsraad

 

In Memoriam Mito Croes

Hollandse herinneringen aan een markante Arubaan

screenshots mitocroes

Video impressie

Video registratie van het TEDX Viewing Event in Den Haag 2016

 

TEDx Viewing Event001