het-arubahuis

Aanvraag Arubalening Nederland 2016-2017

Dit formulier is voor studenten die conform de voorwaarden 2016 - 2017 een Arubalening Nederland wensen aan te vragen. Je dient de vragen naar waarheid in te vullen. De door jouw ingevulde gegevens en aanvullende documenten worden door de afdeling Studiefaciliteiten en -begeleiding geëvalueerd. Indien je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet wordt een Arubalening NL 2016 - 2017 door de Minister van Onderwijs en Gezin aan jou toegekend.

Inleveren
Dit formulier dient met aanvullende documenten persoonlijk ingeleverd te worden bij de afdeling Studiefaciliteien en -begeleiding.
Deadline voor het inleveren is 7 maart 2016. Na 7 maart 2016 kunnen aanvragen ingediend worden maar kan geen evaluatie binnen een periode van 3 maanden gegarandeerd worden.

Aanvraagformulier Arubalening Nederland 2016-2017