het-arubahuis

S&P positief over Aruba en wijzigt vooruitzicht van stabiel naar positief

Kredietbeoordelaar Standard & Poor’s heeft zijn vooruitzicht voor Aruba gewijzigd van stabiel naar positief. S&P heeft tevens de 'BBB+/A-2' rating voor Aruba voor de korte- en lange-termijn bevestigd.

De rapportage van S&P van 6 juni 2016 weerspiegelt de overeenkomst tussen Aruba en CITGO voor de heropening van de raffinaderij. S&P wijst wel op de onzekerheid of CITGO de raffinaderij binnen de gestelde termijn operationeel kan laten zijn, maar als alles volgens plan gaat zal de heropening een substantiële buitenlandse investering met zich brengen waardoor het Arubaanse BNP fors zal toenemen. Versnelling van de economische groei in combinatie met het perspectief op het realiseren van een duurzaam financieringsoverschot maakt het mogelijk na 2017 een begin te maken met het - in een hoger tempo dan S&P eerder verwachtte - afbouwen van de staatsschuld.

S&P outlook on Aruba june 2016