het-arubahuis

Project Doorwerking koloniaal en slavernijverleden Zuid-Holland

Het Verwey-Jonker Instituut, een onafhankelijk wetenschappelijk bureau, voert in opdracht van provincie Zuid-Holland, een onderzoek uit naar de ervaringen en behoeften van nazaten van mensen die in slavernij waren gevangen en nazaten van contractarbeiders. Om deze ervaringen en behoeften van nazaten te kunnen ophalen, organiseren wij groepsgesprekken, waar wij u graag zouden willen uitnodigen. In het aanmeldformulier leggen we u graag uit waar het onderzoek over gaat en wat u als deelnemer kan verwachten.