het-arubahuis

InsureToStudy opgenomen in Vecozo

Vanaf heden is InsureToStudy opgenomen in het landelijke register Vecozo, dit betekent dat jij als verzekerde zichtbaar bent voor de zorgverleners en dus als ‘verzekerd’ staat aangemerkt. De zorgverleners zoeken aan de hand van onder meer jouw adresgegevens, indien jij bent verhuisd, geef dit zo spoedig mogelijk door aan InsureToStudy, zodat de gegevens kunnen worden aangepast. De gegevens in Vecozo worden wekelijks ververst. Het is dus belangrijk dat InsureToStudy over jouw actuele gegevens beschikt, anders ben je niet in Vecozo terug te vinden.

Informatie omtrent Pennfoster diploma

Aan studenten die vragen hebben over hun toelating aan een Nederlandse Onderwijsinstelling met een Pennfoster diploma het volgende. Een Pennfoster-diploma is vergelijkbaar met een MAVO-diploma. Hiermee word je alleen toegelaten aan een MBO opleiding en niet tot een HBO opleiding.

Na tur studiante cu tin pregunta encuanto oportunidad pa sigi un estudio na Hulanda cu un Pennfoster diploma nos kier a informa nan cu e Pennfoster diploma ta ekivalente na un diploma di MAVO. Cu un Pennfoster diploma bo por sigi unicamente un estudio na nivel di MBO y no na nivel di HBO.

Brief aan studenten over inleveren studieresultaten en betaling collegegeld

Beste student(e),

We zitten aan de vooravond van het nieuwe studiejaar 2016-2017. De afdeling Onderwijszaken van het Arubahuis vraag je aandacht voor het volgende:

I. Inleveren studieresultaten 2015-2016

- Binnen een week wenst het Arubahuis je laatste officiële studievoortgangsoverzicht te ontvangen met daarop vermeld:

• Naam student, opleiding, naam onderwijsinstelling en het aantal behaalde studiepunten (EC) in het studiejaar 2015-2016.

• En het aantal behaalde EC van alle studiejaren tot nu.

- Bij het behalen van propedeuse-, bachelor – of master diploma een kopie hiervan plus cijferlijst.

- Een bewijs van (her-)inschrijving (=aanmelding) voor het komende studiejaar 2016-2017.

• Als bewijs van (her-)inschrijving wenst het Arubahuis het “Overzicht afgegeven machtiging collegegeld (SEPA)” (=“Overview Verified tuition authorisation “) te ontvangen.

Zie bijlage.

• SEPA is op de volgende manier te vinden: Inloggen op jouw studielink > enroll status > payment matter > digital autorisation > PRINT (SEPA)

- Je wordt verzocht de gevraagde gegevens op te sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

II. Betaling collegegeld 2016-2017

- Op het “Overzicht afgegeven machtiging collegegeld (SEPA) “ (zie bijlage) staat de datum vermeld waarop de onderwijsinstelling het collegegeld van je bankrekeningnummer gaat afschrijven.

Het Arubahuis probeert om het collegegeld 2016-2017 een paar dagen vóór de afschrijving op je bankrekening te storten.

- Studenten die GEEN collegegeld 2016-2017 wensen te ontvangen dienen op het “ Overzicht afgegeven machtiging collegegeld “ te vermelden dat zij het collegegeld zelf gaan betalen.

- Let op: de studie vermeld op het officiële studievoortgangsoverzicht en de studie vermeld op het (her-)inschrijving bewijs moeten overeenkomen met de gegevens in onze administratie.

De studenten die een volgstudie gaan volgen krijgen pas NA akkoord van de Minister van Onderwijs en Gezin hun collegegeld 2016-2017 uitbetaald.

III. Inleveren inschrijfbewijs studiejaar 2016-2017:

- Voor 15 oktober 2016 dien je een bewijs van inschrijving aan een hogeschool of aan een universiteit voor het studiejaar 2016-2017 te overleggen.

LET OP: er wordt geen herinnering gestuurd. Geen bewijs betekent geen maandgeld of het stopzetten van je Arubalening.

Niet volledig ingevulde documenten worden niet in behandeling genomen.

CHECKLIST:

1. Officiële studieresultaten

2. Bewijs van (her-)inschrijving (aanmelding) studiejaar 2016-2017 (SEPA)

3. FVM-formulier indien van studie gewijzigd

4. Dringend verzoek om alle gevraagde documenten samen te verzenden in een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studenten die reeds alle documenten hebben opgestuurd hoeven niks meer te doen!

Aanvraag Arubalening Nederland 2016-2017

Dit formulier is voor studenten die conform de voorwaarden 2016 - 2017 een Arubalening Nederland wensen aan te vragen. Je dient de vragen naar waarheid in te vullen. De door jouw ingevulde gegevens en aanvullende documenten worden door de afdeling Studiefaciliteiten en -begeleiding geëvalueerd. Indien je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet wordt een Arubalening NL 2016 - 2017 door de Minister van Onderwijs en Gezin aan jou toegekend.

Inleveren
Dit formulier dient met aanvullende documenten persoonlijk ingeleverd te worden bij de afdeling Studiefaciliteien en -begeleiding.
Deadline voor het inleveren is 7 maart 2016. Na 7 maart 2016 kunnen aanvragen ingediend worden maar kan geen evaluatie binnen een periode van 3 maanden gegarandeerd worden.

Aanvraagformulier Arubalening Nederland 2016-2017

Beëindiging collectieve ziektekostenverzekering bij ONVZ

Met ingang van 1 januari 2015 zijn alle Arubaanse studenten met een basis zorgverzekering verzekerd bij Turien & Co.

In 2015 ben je verzekerd gebleven bij ONVZ voor je ziektekostenverzekering, omdat je in 2014 niet op tijd je basis zorgverzekering hebt beëindigd.

Met ingang van 1 januari 2016 betaald het Kabinet GEEN ziektekosten premies meer aan ONVZ.

Overstappen naar Turien & Co.:

De ziektekostenpremies van Turien & Co. worden wel voor jouw betaald ten laste van je Arubalening. Indien je wilt overstappen naar Turien & Co. dien je voor eind 2015 je verzekering bij
ONVZ op te zeggen.

Bij Turien & Co. hoef je GEEN wettelijk eigen risico (is € 385,= in 2016) te betalen.

Zie bijlage voor het Aanvraagformulier van Turien & Co.

Het Aanvraagformulier invullen en samen met een kopie arbeids- of stage overeenkomst opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Doe dit voor 15 december 2015.

Overstappen naar andere verzekeringsmaatschappijen/ONVZ:

Indien je dit van plan bent dan dien je ZELF je premies ziektekosten m.i.v. 1 januari 2016 te betalen.

Maar vergeet niet om op tijd je huidige verzekering bij ONVZ te beëindigen.

Tot slot willen we je op attenderen dat je ook bij Insure to Study wordt verzekerd voor het Basic plan verzekering.

In deze verzekering zitten onder meer de volgende dekkingen: aansprakelijkheid-, inboedel-, reis- en repatriëring verzekering.

Premie bedraagt € 15,90 p.m.

Voor informatie over Turien & Co en Basic plan verzekering zie www.arubastudent.com