het-arubahuis

Brief aan studenten over inleveren studieresultaten en betaling collegegeld

Beste student(e),

We zitten aan de vooravond van het nieuwe studiejaar 2016-2017. De afdeling Onderwijszaken van het Arubahuis vraag je aandacht voor het volgende:

I. Inleveren studieresultaten 2015-2016

- Binnen een week wenst het Arubahuis je laatste officiële studievoortgangsoverzicht te ontvangen met daarop vermeld:

• Naam student, opleiding, naam onderwijsinstelling en het aantal behaalde studiepunten (EC) in het studiejaar 2015-2016.

• En het aantal behaalde EC van alle studiejaren tot nu.

- Bij het behalen van propedeuse-, bachelor – of master diploma een kopie hiervan plus cijferlijst.

- Een bewijs van (her-)inschrijving (=aanmelding) voor het komende studiejaar 2016-2017.

• Als bewijs van (her-)inschrijving wenst het Arubahuis het “Overzicht afgegeven machtiging collegegeld (SEPA)” (=“Overview Verified tuition authorisation “) te ontvangen.

Zie bijlage.

• SEPA is op de volgende manier te vinden: Inloggen op jouw studielink > enroll status > payment matter > digital autorisation > PRINT (SEPA)

- Je wordt verzocht de gevraagde gegevens op te sturen naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

II. Betaling collegegeld 2016-2017

- Op het “Overzicht afgegeven machtiging collegegeld (SEPA) “ (zie bijlage) staat de datum vermeld waarop de onderwijsinstelling het collegegeld van je bankrekeningnummer gaat afschrijven.

Het Arubahuis probeert om het collegegeld 2016-2017 een paar dagen vóór de afschrijving op je bankrekening te storten.

- Studenten die GEEN collegegeld 2016-2017 wensen te ontvangen dienen op het “ Overzicht afgegeven machtiging collegegeld “ te vermelden dat zij het collegegeld zelf gaan betalen.

- Let op: de studie vermeld op het officiële studievoortgangsoverzicht en de studie vermeld op het (her-)inschrijving bewijs moeten overeenkomen met de gegevens in onze administratie.

De studenten die een volgstudie gaan volgen krijgen pas NA akkoord van de Minister van Onderwijs en Gezin hun collegegeld 2016-2017 uitbetaald.

III. Inleveren inschrijfbewijs studiejaar 2016-2017:

- Voor 15 oktober 2016 dien je een bewijs van inschrijving aan een hogeschool of aan een universiteit voor het studiejaar 2016-2017 te overleggen.

LET OP: er wordt geen herinnering gestuurd. Geen bewijs betekent geen maandgeld of het stopzetten van je Arubalening.

Niet volledig ingevulde documenten worden niet in behandeling genomen.

CHECKLIST:

1. Officiële studieresultaten

2. Bewijs van (her-)inschrijving (aanmelding) studiejaar 2016-2017 (SEPA)

3. FVM-formulier indien van studie gewijzigd

4. Dringend verzoek om alle gevraagde documenten samen te verzenden in een email naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Studenten die reeds alle documenten hebben opgestuurd hoeven niks meer te doen!

Aanvraag Arubalening Nederland 2016-2017

Dit formulier is voor studenten die conform de voorwaarden 2016 - 2017 een Arubalening Nederland wensen aan te vragen. Je dient de vragen naar waarheid in te vullen. De door jouw ingevulde gegevens en aanvullende documenten worden door de afdeling Studiefaciliteiten en -begeleiding geëvalueerd. Indien je aan de toekenningsvoorwaarden voldoet wordt een Arubalening NL 2016 - 2017 door de Minister van Onderwijs en Gezin aan jou toegekend.

Inleveren
Dit formulier dient met aanvullende documenten persoonlijk ingeleverd te worden bij de afdeling Studiefaciliteien en -begeleiding.
Deadline voor het inleveren is 7 maart 2016. Na 7 maart 2016 kunnen aanvragen ingediend worden maar kan geen evaluatie binnen een periode van 3 maanden gegarandeerd worden.

Aanvraagformulier Arubalening Nederland 2016-2017

Beëindiging collectieve ziektekostenverzekering bij ONVZ

Met ingang van 1 januari 2015 zijn alle Arubaanse studenten met een basis zorgverzekering verzekerd bij Turien & Co.

In 2015 ben je verzekerd gebleven bij ONVZ voor je ziektekostenverzekering, omdat je in 2014 niet op tijd je basis zorgverzekering hebt beëindigd.

Met ingang van 1 januari 2016 betaald het Kabinet GEEN ziektekosten premies meer aan ONVZ.

Overstappen naar Turien & Co.:

De ziektekostenpremies van Turien & Co. worden wel voor jouw betaald ten laste van je Arubalening. Indien je wilt overstappen naar Turien & Co. dien je voor eind 2015 je verzekering bij
ONVZ op te zeggen.

Bij Turien & Co. hoef je GEEN wettelijk eigen risico (is € 385,= in 2016) te betalen.

Zie bijlage voor het Aanvraagformulier van Turien & Co.

Het Aanvraagformulier invullen en samen met een kopie arbeids- of stage overeenkomst opsturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Doe dit voor 15 december 2015.

Overstappen naar andere verzekeringsmaatschappijen/ONVZ:

Indien je dit van plan bent dan dien je ZELF je premies ziektekosten m.i.v. 1 januari 2016 te betalen.

Maar vergeet niet om op tijd je huidige verzekering bij ONVZ te beëindigen.

Tot slot willen we je op attenderen dat je ook bij Insure to Study wordt verzekerd voor het Basic plan verzekering.

In deze verzekering zitten onder meer de volgende dekkingen: aansprakelijkheid-, inboedel-, reis- en repatriëring verzekering.

Premie bedraagt € 15,90 p.m.

Voor informatie over Turien & Co en Basic plan verzekering zie www.arubastudent.com

 

Informatie inzake zorgtoeslag en de SVB-check

INFORMATIE INZAKE ZORGTOESLAG EN SVB-CHECK

Mensen die in de basisverzekering zitten kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag, mits zij werkzaam zijn in Nederland en belasting betalen. Is dat niet het geval vraag dan geen zorgtoeslag.

De zorgtoeslag werkt zo: je vraagt het aan, je krijgt het toegekend en achteraf gaat de belastingdienst controleren of je er daadwerkelijk recht op hebt. Het Idee achter de zorgtoeslag is dat je zelf je ziektekostenverzekering betaald, (dus niet via de Arubalening), je werkt op het moment dat je de zorgtoeslag aanvraagt en je inkomen is niet zo hoog, met andere woorden je krijgt een toeslag als een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg.

Om na te gaan indien je in de basisverzekering verzekerd dient te worden, adviseren wij om regelmatig de SVB check te doen via onderstaande link:http://www.svb.nl/Images/3299NT.pdf

De SVB is leidend of je in de basisverzekering moet zijn of niet. Soms zit je in de basisverzekering en stop je met werken, dan zegt de SVB dat je terug moet naar een internationaal verzekering. Stop je met werken, dan dien je ook meteen de zorgtoeslag te stoppen.

Onderzoek onder 2de generatie Arubanen

De Arubaanse studente Dorian Warner zit in de laatste fase van haar
Master-opleiding Msc Marketing Management. Zij is momenteel bezig met een
onderzoek voor haar scriptie waarbij zij nog een aantal respondenten nodig heb.

Dorian is dus op zoek naar respondenten van de 2de generatie
Arubanen/Antillianen(Bon/Cur) in
Nederland. Met 2de generatie wordt bedoeld: 1. mensen die hier in Nederland zijn geboren,
waarvan één of beide van hun ouders op Aruba/Bonaire/Curaçao geboren is óf 2.
iemand die zelf op de ABC-eilanden is geboren maar op jonge leeftijd (jonger
dan 7) naar Nederland is verhuisd. Deze respondenten hoeven voor het onderzoek
alleen maar een korte online survey van 3 minuten lang in te vullen door te
klikken op deze link: https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5aUvD5i9aCKAFUx

Business Event Arubahuis