het-arubahuis

Informatie inzake zorgtoeslag en de SVB-check

INFORMATIE INZAKE ZORGTOESLAG EN SVB-CHECK

Mensen die in de basisverzekering zitten kunnen in aanmerking komen voor zorgtoeslag, mits zij werkzaam zijn in Nederland en belasting betalen. Is dat niet het geval vraag dan geen zorgtoeslag.

De zorgtoeslag werkt zo: je vraagt het aan, je krijgt het toegekend en achteraf gaat de belastingdienst controleren of je er daadwerkelijk recht op hebt. Het Idee achter de zorgtoeslag is dat je zelf je ziektekostenverzekering betaald, (dus niet via de Arubalening), je werkt op het moment dat je de zorgtoeslag aanvraagt en je inkomen is niet zo hoog, met andere woorden je krijgt een toeslag als een tegemoetkoming in de kosten voor de zorg.

Om na te gaan indien je in de basisverzekering verzekerd dient te worden, adviseren wij om regelmatig de SVB check te doen via onderstaande link:http://www.svb.nl/Images/3299NT.pdf

De SVB is leidend of je in de basisverzekering moet zijn of niet. Soms zit je in de basisverzekering en stop je met werken, dan zegt de SVB dat je terug moet naar een internationaal verzekering. Stop je met werken, dan dien je ook meteen de zorgtoeslag te stoppen.

Onderzoek onder 2de generatie Arubanen

De Arubaanse studente Dorian Warner zit in de laatste fase van haar
Master-opleiding Msc Marketing Management. Zij is momenteel bezig met een
onderzoek voor haar scriptie waarbij zij nog een aantal respondenten nodig heb.

Dorian is dus op zoek naar respondenten van de 2de generatie
Arubanen/Antillianen(Bon/Cur) in
Nederland. Met 2de generatie wordt bedoeld: 1. mensen die hier in Nederland zijn geboren,
waarvan één of beide van hun ouders op Aruba/Bonaire/Curaçao geboren is óf 2.
iemand die zelf op de ABC-eilanden is geboren maar op jonge leeftijd (jonger
dan 7) naar Nederland is verhuisd. Deze respondenten hoeven voor het onderzoek
alleen maar een korte online survey van 3 minuten lang in te vullen door te
klikken op deze link: https://qtrial2015az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_5aUvD5i9aCKAFUx

Nieuwe directeur Kabinet van Aruba

Per 1 maart 2015 is mevrouw mr. S.C.E. (Shandra) John (36), benoemd tot directeur van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Aruba. Hiervoor was mevrouw John waarnemend directeur van het Kabinet en hoofd juridisch zaken.

Shandra John heeft na haar rechtenstudie aan de Universiteit van Aruba, haar master in de rechtsgeleerdheid behaald aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarbij zij twee specialisatie heeft gedaan, privaatrecht en Internationaal en Europees recht.

Na haar studietijd werkte Shandra als juridische medewerker bij verzekeringsbedrijven Eiffel BV en daarna als pensioenspecialist bij FTE BV. In mei 2010 kreeg Shandra een instelling als juridische adviseur en EU assistent bij het Kabinet van Aruba. Sinds november 2011 werd Shandra benoemd tot waarnemend directeur van het Kabinet van Aruba.

Tussen maart 2005 en december 2009 was Shandra lid van de Junior Chamber International Leiden, waarbij zij ook diverse functies bekleedde binnen het bestuur.