het-arubahuis

Persberichten

Hoge Amerikaanse onderscheiding voor Arubaanse coördinator mensenhandel Jeanette Richardson-Baars

Oranjestad - De afdeling Traffic in Persons van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Amerika kent jaarlijks een onderscheiding toe aan degenen die zich inzetten om de mensenhandel te bestrijden. Politiefunctionaris en tevens coördinator van de Nationale Task Force Mensenhandel op Aruba, Jeanette Richardson-Baars heeft samen met negen andere personen van diverse landen in de wereld haar onderscheiding ontvangen van minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton.

De motivatie om de Arubaanse coördinator te onderscheiden is onder andere haar inzet en inspanningen om het onderwerp onder de aandacht van de bevolking te brengen. Met beperkte middelen wist zij een nationale bewustwordingscampagne op te zetten en samengewerking met diverse instanties om slachtoffers onderdak te bieden in een veilige shelter. De wetgeving werd ook aangepast zodat de verantwoordelijken voor mensenhandel effectiever vervolgd kunnen worden door de justitie. Winnaars van een TIP-prijs worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Amerika erkend als helden daar velen van hen in diverse landen hun eigen leven riskeren om de mensenhandel te bestrijden. Andere winnaars van de TIP-prijs voor 2012 zijn afkomstig uit Argentinië, Australië, Cambodja, Congo, Griekenland, Israël, Mauritius en de Verenigde Staten. Jeanette Richardson-Baars verklaarde dat de prijs een resultaat is van de inzet van diverse mensen en instanties die samengewerkt hebben met de Task Force. Met name bedankte zij de minister van Justitie Arthur Dowers die de werkgroep alle steun heeft gegeven om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Hoge Amerikaanse onderscheiding voor Arubaanse coördinator mensenhandel Jeanette Richardson-Baars

 

 

Business Event Arubahuis

Bezoek Minister Guillfred Besaril aan FC Twente