het-arubahuis

Persberichten

Regering Aruba weerlegt berichtgeving over financiën

Oranjestad\Den Haag – De regering van Aruba heeft verbaasd kennisgenomen van berichten in Nederlandse media dat de Tweede Kamerfractie van de VVD wil dat 'Nederlandse steun en het verstrekken van goedkope leningen door Nederland aan Aruba' wordt stopgezet. De regering van Aruba benadrukt dat er in het geheel geen sprake is van steun of het verstrekken van leningen (ook geen 'goedkope') van Nederland aan Aruba.

In een ver verleden (jaren '80) heeft Aruba geld geleend van Nederland. Deze leningen zijn destijds inclusief rente volledig afgelost. Aruba is sinds 1986 een autonoom land binnen het Koninkrijk en volledig verantwoordelijk voor de eigen financiële huishouding. Aruba heeft tot op de dag van vandaag zonder steun van Nederland zijn staatsleningen uitgezet op de internationale kapitaalmarkt tegen een op basis van internationale ratings marktconforme rente en is ook altijd zijn verplichtingen stipt en volledig nagekomen.

Business Event Arubahuis