het-arubahuis

Persberichten

Arubaanse ambtenaren akkoord met vijf jaar langer doorwerken

Oranjestad/Aruba - Het Kabinet Mike Eman II en de vakbonden voor ambtenaren en onderwijzend personeel hebben een akkoord getekend voor de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar.
De bereikte overeenstemming vormt de afronding van een ingrijpende hervorming van het pensioenfonds APFA van ambtenaren en onderwijzers waarmee het Kabinet Mike Eman I kort na zijn aantreden in oktober 2009 is begonnen toen het werd geconfronteerd met een vrijwel failliet APFA. Met de verhoging van de leeftijdsgrens is de dekkingsgraad naar 100% gebracht.

Het akkoord maakt deel uit van een veel meer omvattende hervormingsoperatie die tot doel heeft het fundament onder het totale Arubaanse sociaalzekerheidsstelsel, mede met het oog op de vergrijzing, toekomstbestendig te maken en zo bij te dragen aan de verduurzaming van de overheidsfinanciën. Het hervormingsproces is tevens aangegrepen om er voor te zorgen dat er ook voor werknemers in de particuliere sector een adequate oudedagsvoorziening is gekomen.

Bij de uitvoering van de hervormingsagenda van de Arubaanse regering zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties alsmede andere maatschappelijke organisaties nauw betrokken. Dit gebeurt in de zogeheten Sociale Dialoog, de Arubaanse variant van het Nederlandse Poldermodel. De maatregelen die de Kabinetten Mike Eman I en II in de periode 2010 tot heden op het gebied van de pensioenen hebben genomen op een rijtje:

- Individualisering AOV; premiegrensverhoging; grondslagverbreding;
- APFA-pensioen van eindloon naar middelloon; invoering franchise; verhoging leeftijd van 55 naar 60;
- Invoering FLEX-pensioen voor AOV (stelt werknemers in staat een eventueel 'AOV-gat' te repareren);
- Invoering verplicht Algemeen Pensioen voor alle (dus ook particuliere) sectoren;
- Verhoging leeftijd AOV van 60 naar 65;
- Verhoging leeftijd APFA van 60 naar 65.

Deze maatregelen werden voorafgegaan door een zeer vergaande versobering van de pensioenregeling voor bewindslieden en parlementariërs die het Kabinet Mike I als een van zijn eerste daden doorvoerde.

Business Event Arubahuis