het-arubahuis

Persberichten

In Memoriam Mito Croes

Dr. Antonito Gordiano (Mito) Croes (10 mei 1946) was een groot Arubaans politicus, geleerde en staatsman. Hij overleed op 7 augustus 2016 in Aruba op 70-jarige leeftijd.

Croes studeerde rechten aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Na zijn studie begon hij voor de Nederlandse Antillen als ambtenaar in de rang van referendaris bij de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Eilandgebied Aruba. Hij was er tevens waarnemend hoofd Afdeling Wetgeving en Constitutionele Zaken. Vanaf 1975 leidde hij het Departement Staatkundige Structuur Eilanden van de Nederlandse Antillen.

Hierna was hij hoofdmedewerker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Van 1980 tot 1982 was Croes lid van de Eilandsraad van Aruba en daarna tot november 1982 lid van de Staten van de Nederlandse Antillen. Mito Croes bekleedde van november 1982 tot augustus 1983 de functie van minister van staatkundige structuur eilanden en was tijdelijk minister van Justitie van de Nederlandse Antillen.

In 1986, direct bij de inwerkingtreding van de Status Aparte van Aruba werd Croes benoemd tot minister van Welzijnszaken, Onderwijs, Cultuur, Arbeid en Sociale Zaken in het eerste kabinet van premier Henny Eman. Na de val van het Kabinet Eman I, werd Mito Croes statenlid voor de AVP. In september 1994, met het aantreden van het Kabinet Eman II, werd Mito Croes benoemd tot Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag. Een functie die hij vervulde tot oktober 2001.

In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit van Tilburg op een proefschrift over de staatkundige verhouding tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. Titel van zijn proefschrift: ‘De herdefiniëring van het Koninkrijk’. In 2009 deed hij als kandidaat voor het CDA mee aan de Europese verkiezingen voor een zetel in het Europees Parlement.

Vanaf september 2014 was oud-minister Croes lid van de Raad van State van het Koninkrijk. Hij trad daarbij op als staatsraad voor het land Aruba. Op 1 juni 2016 nam hij afscheid van de Raad van State.

http://www.condoleance.nl/15991/dr--antonito-gordiano-mito-croes.html

Business Event Arubahuis