het-arubahuis

Persberichten

Akkoord Aruba en Nederland over bestemming restmiddelen Fondo Desaroyo Aruba

Den Haag\Oranjestad - De 16 miljoen Arubaanse gulden (ongeveer 9 miljoen euro) die overblijven van het ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA) worden op korte termijn ingezet voor het herstel van onder meer wegen en overige infrastructuur, veroorzaakt door het noodweer op Aruba in november 2016.

Ook gaat er geld naar goed bestuur, duurzame ontwikkeling, rechtshandhaving, onderwijs en bescherming van natuur. Het geld voor natuur wordt hoofdzakelijk besteed aan bescherming van de koraalriffen. Dit zijn minister-president van Aruba, Mike Eman, en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk, vandaag overeengekomen.

Tussen 2000 en 2016 zijn in het kader van de nieuwe samenwerkingsrelatie tussen Aruba en Nederland, zes meerjarenprogramma’s op Aruba uitgevoerd. Beide landen hebben hiervoor geld gestort in het ontwikkelingsfonds, Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Met FDA zijn in deze periode 763 projecten gefinancierd, met een totale waarde van ruim 500 miljoen Arubaanse gulden, verdeeld over de sectoren: kwaliteit van bestuur, onderwijs, volksgezondheid, duurzame economische ontwikkeling, rechtshandhaving en Producto Aruba. Eind september volgt de eindafrekening door Fondo Desaroyo Aruba.

Business Event Arubahuis