het-arubahuis

Persberichten

Positieve bijdrage ontwikkelingsfonds FDA aan Arubaanse samenleving

Den Haag – De meerjarenprogramma’s en projecten van ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA) zijn in belangrijke mate effectief uitgevoerd. Op het terrein van de kwaliteit van bestuur, het onderwijs en de rechtshandhaving zijn er bij voorbeeld positieve ontwikkelingen zichtbaar en presteert Aruba beter dan andere Caribische landen.

Met veel FDA-projecten is ook de basis gelegd voor verdere verbeteringen en impact in de toekomst. Dit zijn de belangrijkste conclusies in het Eindevaluatierapport Meerjarenprogramma’s FDA, dat vandaag in Den Haag is aangeboden aan de Arubaanse minister van Financiën, Angel Bermudez en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk.

Tussen 2000 en 2016 zijn in het kader van de samenwerkingsrelatie tussen Aruba en Nederland, zes meerjarenprogramma’s uitgevoerd. Beide landen hebben hiervoor geld gestort in het fonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Met FDA zijn in deze periode 763 projecten gefinancierd, met een totale waarde van 500 miljoen Arubaanse gulden (ruim € 263 miljoen), verdeeld over de sectoren kwaliteit van bestuur, onderwijs, volksgezondheid, duurzame economische ontwikkeling, rechtshandhaving en Producto Aruba.

De zes meerjarenprogramma’s van FDA zijn in opdracht van Nederland en het ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie van Aruba, door SEO Economisch Onderzoek geëvalueerd in de periode september 2016 tot en met maart 2017. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de effectiviteit, de doelmatigheid, het onbenut potentieel en de duurzaamheid van de meerjarenprogramma’s.

Nederland heeft sinds de totstandkoming van de FDA circa 291 miljoen Arubaanse gulden (€ 153 miljoen) in het ontwikkelingsfonds FDA gestort en Aruba circa 251 miljoen Arubaanse gulden (€ 132 miljoen). De laatste Nederlandse storting was in januari 2013 en de laatste Arubaanse storting was begin 2017. De nu nog lopende projecten, die door ontwikkelingsfonds FDA worden beheerd, zijn uiterlijk eind september 2017 financieel afgerekend. Conform planning wordt de definitieve bijdrage van Nederland aan deze stichting nog voor het eind van dit jaar vastgesteld. Het is de bedoeling dat de stichting FDA per ultimo op 31 december 2017 wordt opgeheven.

Foto’s Valerie Kuypers