het-arubahuis

Persberichten

Aruba zet mes in overheidsuitgaven

Oranjestad - Met de start vandaag van de parlementaire behandeling van de begroting zet de Arubaanse overheid een forse stap op weg naar een begrotingsevenwicht.

Het kabinet Mike Eman II presenteert in zijn begroting een omvangrijk pakket aan hervormingen en bezuinigingsmaatregelen die het deficit ten opzichte van 2013 halveren, maar geen negatief effect hebben op de economische groei. Het eerste kabinet Eman heeft met succes het accent gelegd op economisch herstel.

Lees meer

Arubaanse ambtenaren akkoord met vijf jaar langer doorwerken

Oranjestad/Aruba - Het Kabinet Mike Eman II en de vakbonden voor ambtenaren en onderwijzend personeel hebben een akkoord getekend voor de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar.
De bereikte overeenstemming vormt de afronding van een ingrijpende hervorming van het pensioenfonds APFA van ambtenaren en onderwijzers waarmee het Kabinet Mike Eman I kort na zijn aantreden in oktober 2009 is begonnen toen het werd geconfronteerd met een vrijwel failliet APFA. Met de verhoging van de leeftijdsgrens is de dekkingsgraad naar 100% gebracht.

Lees meer

KLM start met reeks trans-Atlantische vluchten op biobrandstof naar Aruba en Bonaire

Den Haag – Vandaag start KLM gedurende zes maanden een reeks vluchten op biobrandstof naar Aruba en Bonaire. Voorafgaand aan de vlucht was er een ontvangst op Schiphol, die werd bijgewoond door de Gouverneur van Aruba Fredis Refunjol en de Gevolmachtigde Minister van Aruba Alfonso Boekhoudt. President-directeur van de KLM Camiel Eurlings hield een toespraak waarin hij zei dat de KLM een voortrekkersrol vervult in de ontwikkeling en commercialisering van duurzame vliegtuigbrandstoffen. ‘Het lijkt een paradox, vliegen en duurzaamheid, maar toch gaan die twee hand in hand. Het is geen makkelijke klus, de weg er naar toe is lang en kent obstakels,’ aldus Eurlings.

Lees meer

Regering Aruba weerlegt berichtgeving over financiën

Oranjestad\Den Haag – De regering van Aruba heeft verbaasd kennisgenomen van berichten in Nederlandse media dat de Tweede Kamerfractie van de VVD wil dat 'Nederlandse steun en het verstrekken van goedkope leningen door Nederland aan Aruba' wordt stopgezet. De regering van Aruba benadrukt dat er in het geheel geen sprake is van steun of het verstrekken van leningen (ook geen 'goedkope') van Nederland aan Aruba.

Lees meer

Business Event Arubahuis