het-arubahuis

Startups

Startups

“You shouldn’t focus on why you can’t do something, which is what most people do. You should focus on why perhaps you can, and be one of the exceptions.”

Steve Case, co-founder of AOL.

Introductie

Voor alle Arubanen die dromen van een eigen onderneming, we geven je graag een zetje!

Er komt heel wat bij kijken bij het starten van een eigen onderneming. Het kan heel spannend zijn, maar ook risicovol. Het begint altijd bij een idee die je graag wilt uitvoeren, gevolgd door een ondernemingsplan, waarmee je jouw idee uitwerkt, en een lening om jouw plan te financieren.

Wij zijn ons bewust van het proces, waar een startende ondernemer doorheen gaat.

Om jullie hierbij te ondersteunen, brengt het Arubahuis een aantal EU programma’s, financiële instellingen en informatieve websites die ondernemerschap ondersteunen onder de aandacht.

Jouw succes begint hier!

Programma’s

Startup Europe

Een ‘One Stop Shop’ voor startups in Europa met alle informatie voor het starten en groeien van een onderneming in Europa. Startup Europe is een initiatief van de Europese Commissie onder het programma van de digitale interne markt.

De 4 doelstellingen zijn:

Verbinden van startups, investeerders, accelerators, universiteiten en #EUTechWriters. De Startup Europe Map, een plattegrond met alle startup spelers in het Europese ecosysteem, vormt hier onderdeel van.

Verbinden van startup ecosystemen door middel van 5 projecten (Digistart, ePlus Ecosystem, Startup Scaleup, Twist Digital and WELCOME) gebaseerd in steden in heel Europa. Regionale activiteiten zoals Startup Europe Week en Startup Europe Regions Network vormen hier ook onderdeel van.

Ondersteunen van soft-lands voor startups in andere markten zoals Silicon Valley (Startup Europe Comes to Silicon Valley initiative), India (Startup Europe India Summit).

Vieren van ondernemers succes (Startup Europe Awards).

link: http://startupeuropeclub.eu/

Erasmus for Young Entrepreneurs

Erasmus voor jonge ondernemers is een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat nieuwe en aspirant ondernemers de kans biedt om te leren van ervaren ondernemers die in een van de andere samenwerkende landen kleine bedrijven runnen.

De uitwisseling van ervaring vindt plaats tijdens een verblijf bij de ervaren ondernemer, wat de nieuwe ondernemer helpt de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om een kleine onderneming te runnen. De ontvangende ondernemer profiteert van nieuwe perspectieven op zijn/haar bedrijf en krijgt de gelegenheid om met buitenlandse partners samen te werken en over nieuwe markten te leren.

link: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Horizon 2020 SME Innovation Associate for Business

Een programma om MKB’ers en starters te helpen om de meest geschoolde en ervaren onderzoekers op de arbeidsmarkt te vinden door:

Het zichtbaar maken van vacatures in heel Europa en daarbuiten.

Het aanbieden van een individuele subsidie ​​ter dekking van de kosten van het eerste jaar van het dienstverband van een niet-nationale onderzoeker in de periode tussen september 2017 en augustus 2018 dekt.

Deelname kan geschieden door kleine en middelgrote ondernemingen (met inbegrip van start-up bedrijven) in de EU-lidstaten en landen en gebieden overzee (LGO).

link: https://ec.europa.eu/easme/en/h2020-sme-innovation-associate

Microkrediet

Om de verstrekking van microkredieten – kredieten tot €50.000 – mogelijk te maken heeft de Europese Unie twee garantie faciliteiten beschikbaar gesteld, namelijk EaSI en COSME.

EaSI – EU Programme for Employment and Social Innovation

EaSI is een garantiefaciliteit van het Europees Investeringsfonds van de Europese Unie. Het doel van EaSI is om werkgelegenheid en een sociaal vangnet te creëren. Daarmee wil de Europese Unie de (arbeids) participatie verhogen, armoede terugdringen en werkomstandigheden verbeteren.

COSME – EU Programme for small and medium-sized enterprises

COSME is een garantiefaciliteit (Loan Guarantee Facility) van de Europese Unie aan kredietverstrekkers met als doel om de concurrentiekracht van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren.

Qredits

In Nederland worden bovengenoemde microkredieten verstrekt door Qredits: een onafhankelijke en private kredietverstrekker met een ANBI-status. Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen.