het-arubahuis

Vacatures

Minister Besaril neemt afscheid van voorzitter Eerste Kamer

Besaril bedankte Broekers-Knol namens de Arubaanse regering voor haar toewijding als voorzit-ter van de Eerste Kamer, voor het versterken van de relaties binnen het Koninkrijk en in het bij-zonder de versterking van de interparlementaire contacten.

Mevrouw Broekers-Knol is met ingang van 11 juni benoemd tot staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, waarbij zij de verantwoordelijkheid draagt voor asiel en migratie.

Business Event Arubahuis

Bezoek Minister Guillfred Besaril aan FC Twente